top of page

התקשורת הינה אלמנט מרכזי בשיטת העבודה במעגלים. לרבות הקשר המקצועי בין אנשי החינוך של הילד אשר בהחלט מייחד אותנו בתחום.

 

קשר זה בא לידי ביטוי באופנים הבאים:

1

תקשורת

חונכות אישית

תקשורת מול

הצוות החינוכי

2

צוות מעגלים עומד בתקשורת עם מורי ביה"ס, דואג לקבל עידכון יום יומי על החומר הנלמד וענייני דיומא, וממשיך את חווית הלמידה בשעות הצהריים עיי הכנת שיעורי הבית ועבודה מתוגברת על נושאי הלימוד השונים בדרכים חוויתיות ומגוונות.

אנו רואים בשיתוף הפעולה של מעגל הצהריים ובית הספר אבן יסוד לקיומנו ודרכנו החינוכית.

4

תקשורת מול הילדים ובין הילדים

כחלק מתפיסתנו החינוכית אנו מאמינים כי התקשורת הבין אישית הינה מיומנות מרכזית במאה ה-21. אנו שמים דגש רב בעבודתנו על שיפור האינט' הבין אישית בין הילדים לבין עצמם ובין הצוות לילדים. לשם כך פיתחנו תוכניות עבודה המתבססות על "שפת הג'ירף – תקשורת מקרבת", שיטות להבעה עצמית, דרכים שונות למתן משוב ועוד דרכי תקשורת רבות ומועילות. כל זאת על מנת להעשיר את היכולות החברתיות של הילדים.

כחלק מרכזי מהתוכנית החינוכית שלנו, הצוות שלנו עורך פגישות אישיות עם כל ילד וילד. מטרתן להכיר את הילד לעומק, לנהל איתו שיחה חברית, לעמוד על חוזקותיו, מורכבותו, מקורות ההנאה שלו, האתגרים העומדים לפניו בביה"ס ועוד. דרך משחק וכללי שיחה מובנים לומד הצוות על הילד ועומד על אופיו. אנו חולקים את התובנות הללו עם מחנכי ביה"ס וההורים, זאת על מנת לקדם את הילד בדרכו הלימודית, הרגשית והחברתית.

תקשורת מול הורים

3

חשוב לנו שתדעו מה אנחנו עושים ולשמוע מכם מה אתם חווים וצריכים, וביחד נצליח.
אתם ההורים יודעים תמיד מה עובר על ילדכם במהלך שעות היום ומעודכנים על התכנים והאירועים השבועיים. בנוסף אנו מקיימים דף פייסבוק פעיל עם סרטונים, תמונות וחומרי השראה עבורכם. וכמובן, אנו תמיד זמינים ומגיבים במהירות במייל ובטלפון לשירותכם.

bottom of page