top of page

מעגלי למידה והעשרה

אנו מוצאים כי שעות השהייה במעגל הצהריים הינן שעות אותן אפשר לנצל להמשך תהליכי חינוך ולמידה אפקטיביים עבור הילדים וכל זאת בדרך מהנה וחוויתית. אנו רואים את עבודתנו כהמשך ישיר של עבודת המחנכים בבית הספר ועל כן שומרים על קשר הדוק עם צוות המורים, לרבות בנושא התכנים הנלמדים במהלך שעות הבוקר.

 


במעגל הצהריים הלמידה מתבצעת בכמה מישורים:

הכנת שיעורי הבית שניתנו:  
זוהי ההזדמנות נוספת להעמקת תהליך הלמידה שמתקיים בביה"ס. הצוות עובר עם הילדים על שיעורי הבית ואף נותנים שיעורי תגבור בנושאים הנלמדים דרך שיטות הוראה חדשניות
וחוויתיות כגון למידה דרך משחק, דרך פרויקטים וכו'.

1

מחשבה ומשאבים רבים הושקעו בפיתוח תוכניות חינוך חוויתיות ומתקדמות, תוך התאמה מירבית
לצרכי הילדים.

חוגי העשרה מגוונים אשר ניתנים במהלך הצהריים:  החוגים שלנו נבחרו לאחר תהליך מחשבה רבה ונותנים מענה לריבוי האינטליגנציות של הילדים: חוגי ספורט, תיאטרון, קולנוע, מדעים, חוג תבונה יצירתית, אומנות ועוד. אנו מקפידים לתת מענה למגוון היכולות של הילדים בחוגים שלנו.

2

מעגלי פתיחת וסגירת יום: 

כל יום נפתח במעגל שיח, מה עבר עליכם היום? מה אני רוצה לשתף ועוד. במעגלים אלו אנו שמים דגש על היכולות החברתיות והרגשיות של הילדים. בעזרת כלים מעולם הדרמה והמישחוק אנו משוחחים עם הילדים על היום שעבר בבית הספר, מפעילים את הילדים במשחקי גיבוש והעצמה ובסוף היום מסכמים את היום שהיה לנו.

3
bottom of page