top of page

מחברים את ביה"ס, הצהרון ומרכז החוגים לכדי מעגל אחד,

ויוצרים מרכז קהילתי לכל המשפחה.

מעגלי
חוגים

הלמידה איננה נפסקת לעולם וממשיכה דרך מגוון החוגים שלנו. אנו מציעים מרחב התנסות נוסף עבור הילדים והמשפחה, בו יוכלו למצות את כישרונותיהם ולספק את סקרנותם.

מעגלי צהרים

אנו רואים בצהרונים הזדמנות נוספת להעמיק בלמידה בדרכים מהנות וחוויתיות, בפיתוח היכולות החברתיות ובעבודה על הצד הרגשי של הילדים.

bottom of page